In gesprek met de gemeente

Voor het aanvragen van zorg of ondersteuning in de gemeente Ouder-Amstel kunt u terecht bij het Zorgadviespunt (ZAP).Het ZAP bespreekt samen met u wat de beste oplossing is.


Voor ouderen die steeds minder contacten hebben en zich daardoor eenzamer gaan voelen is welzijnsorganisatie Coherente gestart met de activiteit Co’s kamer. Samen met vrijwilligers organiseren gasten gevarieerde activiteiten. De gasten bepalen de invulling van de ochtend zo veel als mogelijk zelf. Als iemand bijvoorbeeld graag creatief bezig wil zijn, of naar muziek wil luisteren wordt geprobeerd dit in te passen in het programma. Ook bestaat de mogelijkheid, samen of met een vrijwilliger, een ommetje te maken of boodschappen te doen. Tussen de middag wordt gezamenlijk de lunch klaargemaakt en gegeten.

Alle cliënten met een indicatie voor Hulp bij het huishouden en mantelzorgers geregistreerd bij Mantelzorg & Meer of Markant kunnen gebruik maken van de HHT Diensten Thuis. Met de HHT Diensten Thuis kunnen cliënten extra huishoudelijke diensten (naast de maatwerkvoorziening) inkopen.

Een maatwerkvoorziening is altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen die onder de Wmo vallen zijn:

 • Hulp bij huishouden: Hulp het opruimen, schoonmaken en/of het organiseren van huishoudelijke activiteiten.
 • Individuele begeleiding: Praktische hulp bij het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden.
 • Dagbesteding: In groepsverband wordt een structurele, activerende dag invulling geboden door recreatieve of maatschappelijke activiteiten.
 • Woonvoorziening: Aanpassingen in de woning zoals een traplift of een drempelhulp. Soms is aanpassen van de woning niet mogelijk en is verhuizen naar meer passende woonruimte de beste optie.
 • Rolstoelvoorziening: Een voorzieningen voor verplaatsingen in en om uw woning. U kunt alleen voor een rolstoel via de Wmo in aanmerking komen als u deze voor langere tijd nodig heeft. Dit kan een handbewogen of elektrische rolstoel zijn afhankelijk van uw situatie.
 • Vervoersvoorziening: Een voorziening voor het vervoer en verplaatsen buitenshuis zoals bijvoorbeeld een scootmobiel of een aangepaste fiets. Ook hiervoor geldt dat de voorziening voor langere tijd noodzakelijk is.
 • Wmo-vervoer: Het Wmo-vervoer is een vorm van vervoer waar u mogelijk op basis van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gebruik van kunt maken als u een beperking en een medische indicatie heeft.
 • Logeeropvang: Bij logeeropvang gaat u logeren bij een professionele aanbieder van Logeeropvang (bijvoorbeeld in een instelling of logeerhuis). Het karakter van het logeeradres is veilig en huiselijk. Logeeropvang draagt ertoe bij dat uw mantelzorger zijn/haar mantelzorgtaken kan volhouden.

Voor het aanvragen van zorg of ondersteuning in de gemeente Ouder-Amstel kunt u terecht bij het Zorgadviespunt (ZAP).

 


Geef veranderingen altijd door aan de gemeente. Bijvoorbeeld een nieuw adres of een verandering van het aantal mensen waarmee u samenwoont. Maar ook als uw gezondheid beter of slechter is geworden. Of als u andere hulp nodig heeft.


Een algemene voorziening is hulp waarvoor u geen advies van de gemeente nodig heeft. Deze hulp koopt u zelf of vraagt u zelf aan. Bijvoorbeeld:

 • maaltijdservice
 • boodschappendienst
 • hulp van een vrijwilliger
 • (ondersteuning voor) mantelzorg

Misschien moet u een bijdrage betalen voor deze voorzieningen. Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden. Ga voor advies en informatie naar het Zorgadviespunt van de gemeente Ouder-Amstel


Op de website Ongeneeslijk.nl ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken. Zorg tijdens de laatste levensfase heet palliatieve zorg. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).


Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? De gemeente kan u helpen bij het vinden van de juiste ondersteuning. In een keukentafelgesprek bekijkt u samen wat u nog zelf kan doen of regelen en wat u nodig heeft. De gemeente besluit op basis van dit gesprek welke ondersteuning u krijgt. Maak een afspraak met het Zorgadviespunt (ZAP) van de gemeente om te bespreken of en welke ondersteuning u nodig heeft.

Wilt u onafhankelijke hulp bij het vinden van de juiste ondersteuning? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

U vindt een cliëntondersteuner via MEE Amstel en Zaan.

Bent u mantelzorger en op zoek naar de juiste hulp? Neem dan contact op met één van de twee mantelzorgorganisaties die in de gemeente Ouder-Amstel actief zijn.

Ook kunt u een mantelzorgmakelaar inscahkelen. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

 


U maakt bezwaar als u het niet eens bent met een besluit van bijvoorbeeld:

 • gemeente
 • Rijksoverheid
 • UWV
 • Sociale Verzekeringsbank
 • schuldhulpverlener

Een besluit kan gaan over zorg die u heeft aangevraagd of over geld. Een besluit ontvangt u altijd in een brief. In de brief staat ook hoe u bezwaar maakt. Of kijk op de website van de organisatie.

Zorg ervoor dat u op tijd bezwaar maakt. In de brief met het besluit staat hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat het beste is voor u. U vindt een cliëntondersteuner via MEE Amstel en Zaan.

Of vraag rechtshulp aan het Juridisch Loket. Kijk op de website voor voorbeeldbrieven of neem contact op. Kijk voor meer informatie ook op de website van de Nationale Ombudsman.

Voor juridisch advies kunt u (gratis) terecht bij de rechtswinkel van Coherente. Kijk op de website voor informatie.

Heeft u weinig inkomen en dringend juridische hulp nodig? Neem contact op met Sociaal Verhaal.


Het kan zijn dat u niet tevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. U krijgt de beslissing per post toegestuurd.

Misschien bent u niet tevreden over de levering van een product. Ook dan kunt u een klacht indienen.

 • Ga eerst in gesprek met de organisatie (zorgaanbieder of leverancier) waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
 • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in bij deze organisatie Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

U vindt een cliëntondersteuner via MEE Amstel en Zaan.